ค้นหาเรื่องพระเจ้าและคำถามในชีวิต
ค้นหาเรื่องพระเจ้าและคำถามในชีวิต

ทำความรู้จักกับเรา

EveryThaiStudent.com เป็นที่ที่ปลอดภัยที่คุณจะได้เข้ามาค้นหาคำตอบของคำถามต่างๆที่คุณมี ว่าพระเจ้าคือใครและชีวิตที่รู้จักพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร เว็บไซต์นี้ มีทั้ง บทความต่างๆ เรื่องราวผ่านทางวีดีโอของบุคคลที่มีตัวตนจริง คำถามและคำตอบต่างๆ และยังเปิดโอกาสให้คุณได้อีเมลถามเราถึงข้อข้องใจที่คุณมีเกี่ยวกับพระเจ้า เราจะอีเมลกลับไปหาคุณแบบส่วนตัวเพื่อตอบข้อข้องใจของคุณ ความตั้งใจของเราคือเพื่อช่วยให้คุณเห็นว่าพระเจ้าทรงมีข้อเสนอให้คุณ ที่คุณจะมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระองค์และที่คุณจะสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้ในวันนี้

เว็บไซต์นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์การคริสเตียนนานาชาติซึ่งไม่ขึ้นกับคณะหรือนิกายใดๆ ชื่อว่า องค์การแคมพัสครูเสดฟอร์ไครสต์นานาชาติ ซึ่งเป็นองค์การที่ทำงานกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ถ้าคุณสนใจที่จะดูหลักข้อเชื่อทางศาสนศาสตร์ของแคมพัสครูเสเสดฟอร์ ไครสต์ สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้้

เราหวังว่าคุณจะพิจารณาไตร่ตรองเรื่องความเป็นไปได้ในการรู้จักกับพระเจ้าและความรักของพระองค์เพื่อคุณ ไม่มีความสัมพันธ์ใดอีกแล้วที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ของการตอบสนองต่อความโหยหาในจิตใจและความคิดของมนุษย์อย่างเต็มอิ่ม ดังเช่นที่เราจะประสบได้ในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแชร์ต่อกับคนอื่น:  

TOP