×
ค้นหา
EveryThaiStudent.com
ค้นหาเรื่องพระเจ้าและคำถามในชีวิต
ปริศนาชีวิต

พระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเมื่อเราต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบาก

ดูบทความพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนยามเมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF
 วิธีที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
 ผม มีคำถาม หรือ ความคิดเห็น

การถอดเสียงวิดีโอ

พระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนยามที่เราเผชิญความทุกข์ยากลำบาก?

เมื่อเราต้องเผชิญกับความกลัว โศกนาฏกรรม ความหายนะและความเศร้าเสียใจ เราจะหากำลังจากภายในได้จากที่ไหน? เราจะสามารถไว้วางใจพระเจ้าท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร?

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพร้อมกับความสามารถที่จะเลือก เราไม่ได้ถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า พระองค์ทรงอนุญาตให้เราปฎิเสธพระองค์ได้และทรงยอมให้เราทำสิ่งที่ชั่วร้ายด้วย พระองค์ทรงสามารถบังคับให้เราเป็นคนที่เปี่ยมด้วยความรัก บังคับให้เราเป็นคนดีก็ได้ แต่ลองคิดดูสิว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์จะเป็นแบบใด มันคงจะไม่ใช่ความสัมพันธ์แต่เป็นการบังคับที่ถูกควบคุมอย่างสิ้นเชิง แทนที่จะทำเช่นนั้น พระองค์ทรงให้เกียรติแห่งความเป็นมนุษย์แก่เราด้วยการให้เรามีเจตจำนงเสรีของเราเอง

แต่มนุษย์เลือกที่จะไม่สนใจพระเจ้า ต่อต้านพระองค์ เลือกที่จะทำสิ่งที่ตนเองต้องการและได้ทำสิ่งเลวร้ายต่อผู้อื่น

โลกนี้ไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสำหรับเรา สิ่งต่างๆอาจเกิดขึ้นกับเราในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายในโลกใบนี้ ที่ซึ่งคนไม่ได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

เราเองก็ต้องยอมรับอย่างจริงใจว่า เรา มีความบาปอยู่ในจิตใจเช่นกัน

ความบาปของเราได้แยกเราจากพระเจ้า โทษของความบาปนั้น คือความตาย หรือการถูกตัดขาดเป็นนิรันดร์จากพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางที่เราจะได้รับการอภัยโทษบาป และได้รู้จักกับพระองค์

พระเจ้าทรงทราบถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เราต้องเผชิญบนโลกใบนี้ พระเยซูคริสต์คือคำตอบที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ พระองค์ทรงยอมลงมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากบนโลกด้วยกันกับเรา

พระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อย ทรงรู้จักความหิวและความกระหาย ทรงถูกกล่าวหาจากผู้อื่นและทรงถูกขับไสจากคนในครอบครัวและเพื่อนฝูงของพระองค์ แต่พระเยซูทรงมีประสบการณ์ในความยากลำบากที่มากกว่าความทุกข์ยากประจำวันของชีวิตเสียอีก พระเยซู... พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดในร่างกายมนุษย์ ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน เพื่อแบกรับความผิดบาปของเราไว้ที่พระองค์เอง และทรงจ่ายค่าความผิดบาปของเราแทนเราด้วยความเต็มพระทัย

แต่สามวันหลังจากสิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเพื่อพิสูจน์ว่าทรงเป็นพระเจ้า

ในวันที่สาม อุโมงค์ที่วางพระศพของพระเยซูนั้นว่างเปล่าและมีผู้คนมากมายได้เป็นพยานถึงการที่ได้เห็นพระองค์ทรงเป็นขึ้นมานั้น

ตอนนี้พระเจ้าได้ทรงเสนอชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรา เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้า เมื่อเราทูลเชิญพระเยซูคริสต์ให้เข้ามาในชีวิตของเรา กลับใจจากบาปและกลับมาหาพระเจ้าเราจะได้รับของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึง พระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา”

ในเวลานี้ คุณสามารถเชิญพระเจ้าให้เข้ามาในชีวิตของคุณได้โดยการอธิษฐาน การอธิษฐานหมายถึง การพูดกับพระเจ้าอย่างจริงใจ ตอนนี้คุณสามารถร้องเรียกหาพระเจ้า ด้วยการบอกกับพระองค์โดยใช้คำพูดจากใจจริงของคุณในทำนองนี้ได้ว่า

“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าหันหน้าหนีจากพระองค์ในจิตใจของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการกระทำนั้น ข้าพเจ้าอยากรู้จักพระองค์ ต้องการต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์และรับการอภัยโทษบาปของพระองค์เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ต้องการถูกแยกจากพระองค์อีกต่อไป ขอทรงโปรดเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด ขอขอบพระคุณพระองค์”

ตอนนี้ ถ้าคุณได้ต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตด้วยความจริงใจแล้ว คุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องตั้งตาคอยเลยทีเดียว พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทำให้ชีวิตในปัจจุบันของคุณเป็นชีวิตที่มีความพึงพอใจมากยิ่งกว่าก่อนที่คุณจะได้รู้จักกับพระองค์

ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวคุณ พระเจ้าทรงสามารถที่จะอยู่เคียงข้างคุณที่นั่น แม้ว่ามนุษย์ไม่ดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้า พระเจ้าทรงสามารถนำสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นออกไปและนำแผนการของพระองค์เข้ามาแทนที่ได้ พระองค์ทรงควบคุมอยู่เหนือเหตุการณ์ใดๆในโลกนี้อย่างแท้จริง

พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงละท่านหรือทรงทอดทิ้งท่านเลย

เพื่อที่คุณจะสามารถรู้จักกับความรักของพระเจ้ามากขึ้น คุณสามารถไปร่วมกับคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านของคุณหรือติดต่อมาทางเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา อย่าลืมนะครับ พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 วิธีที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
 ผม มีคำถาม หรือ ความคิดเห็น

แชร์ต่อกับคนอื่น:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More