×
ค้นหา
EveryThaiStudent.com
ค้นหาเรื่องพระเจ้าและคำถามในชีวิต

เริ่มต้นกับพระเจ้า

ยินดีด้วยที่คุณได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของคุณ

What now?

ต่อไป คืออะไร?

ถ้าหากนี่คือเรื่องของศาสนา คุณคงพอคาดเดาได้ว่า จะมีใครสักคนมาถึงอธิบายกฎเกณฑ์ พิธีกรรมและข้อพึงปฏิบัติมากมายให้คุณฟัง หรืออาจเป็นการเสนอขายของอะไรต่อมิอะไรมากมายก็ได้

แต่เมื่อคุณได้ทูลขอให้พระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณไไม่ได้เข้าไปนับถือศาสนาใหม่

มันคือความสัมพันธฺของคุณ กับพระเจ้าต่างหาก

และนั่นมันยอดเยี่ยมใช่ไหม

คุณอาจกำลังสงสัยว่า มันจะเป็นอย่างไรกันนะ การมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่ ฉันควรคาดหวังอะไร?

และสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ คนๆหนึ่งจะเริ่มต้นรู้จักกับพระเจ้าให้ดีขึ้นได้อย่างไร? เราได้สร้างเว็บไซต์ใหม่ ขื่อ ThaiNewToJesus.comเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ใหม่ของคุณกับพระเจ้า

เมื่อคุณคลิกเข้าไปแล้ว คุณจะเห็นการเชื้อเชิญให้ลงชื่อเพื่อรับคู่มือ "ชุด การเริ่มต้นฝ่ายวิญญาณ" สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณมาก แม้ว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์นี้ก็เพื่อคุณโดยเฉพาะ ขอเชิญเข้าไปที่เว็บไซต์ตอนนี้เลย: ThaiNewToJesus.com