ค้นหาเรื่องพระเจ้าและคำถามในชีวิต
ค้นหาเรื่องพระเจ้าและคำถามในชีวิต

ใครเป็นผู้สร้างพระเจ้า?

อธิบายว่า พระเจ้าทรงดำรงอยู่ได้อย่างไร…

ถ้ามีบางอย่างเกิดมาเป็นสิ่งที่มีชีวิต มันจะต้องเกิดจากบางสิ่งบางอย่าง ที่เตรียมการให้สิ่งนั้นบังเกิดขึ้นมา หนังสือทุกเล่มมีผู้เขียน เพลงทุกเพลงมีศิลปินผู้ประพันธ์ ปาร์ตี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีคนจัดมัน ทุกอย่างที่มีการเริ่มต้น มีจุดเริ่ม มีเหตุที่ก่อให้สิ่งนั้นๆถือกำเนิดขึ้นมา

ในเรื่องของจักรวาล นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างทฤษฎีชื่อว่า “สภาวะคงเดิม” เชื่อว่า จักรวาลมีอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วโดยปราศจากจุดเริ่มต้น

หลักฐานทางจักรวาลวิทยา ปัจจุบันนี้ อ้างถึง “บิ๊กแบง” ว่าเป็นจุดหนึ่งในช่วงเวลาที่จักรวาลเกิดมาเป็นอย่างที่เป็นนี้ จักรวาลแห่ง-เวลา-อวกาศ-สสาร-พลังงาน การเริ่มต้นที่มีลักษณะเฉพาะและเกิดครั้งเดียว

เนื่องจากจักรวาลไม่ได้ดำรงอยู่อย่างนั้นมาตลอด แต่มันมีการเริ่มต้นให้เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ (เป็นจุดเริ่มต้นครั้งเดียว) ดังนั้นจำเป็นต้องมีความจริงบางอย่างเป็นตัวการทำให้เกิดขึ้นหรือสร้างจักรวาลนี้ขึ้นมา1

ทุกสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ในธรรมชาติมีจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม พระเจ้านั้นอยู่ในการจำแนกอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกัน และจำเป็นต้องแตกต่างเช่นนั้นด้วย พระเจ้าทรงแตกต่างจากธรรมชาติทั้งหมดและจากมนุษยชาติ และจากทุกอย่างที่มีอยู่ ในแง่ที่ว่า พระองค์ทรงเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดเวลา และทรงเป็นเอกเทศจากทุกสิ่งที่พระองค์เองทรงสร้างขึ้น พระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่ต้องพึ่งพาใคร แต่ทรงสมบูรณ์ในพระองค์เอง และดำรงอยู่ด้วยพระองค์เอง และนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บรรยายถึงพระเจ้าเอาไว้ และการที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์เอาไว้เองว่าทรงเป็นอย่างไร ทำไมพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเล่า?

เราไม่สามารถอธิบายเรื่องจักรวาลได้ด้วยวิธีอื่น มันไม่สามารถสร้างตัวของมันเองได้ และมันก็ไม่ได้เป็นมาอย่างนั้นตลอดมาตั้งแต่ต้น และมันไม่สามารถถูกสร้างด้วยสิ่งที่ถูกสร้างชนิดอื่นด้วย ทำไมล่ะ?

เหตุผลไม่สอดคล้องกัน ที่จะโต้แย้งว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาล แต่พระเจ้าองค์นี้ก็ถูกสร้างโดยพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือกว่าขึ้นไป แล้วพระเจ้าองค์นั้นก็ถูกสร้างโดยพระเจ้าอีกองค์ที่มีอำนาจเหนือกว่า และก็ต่อขึ้นไปเช่นนี้เรื่อยๆ ดังที่อริสโตเติลได้โต้แย้งอย่างน่าเชื่อถือเอาไว้ว่า มันต้องมีความจริงหนึ่งที่เป็นปฐมเหตุให้เกิดจักรวาลนี้ขึ้น และในตัวความจริงนั้น ไม่มีสิ่งใดหรือใครทำให้เกิดขึ้นมา (หรือสิ่งหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวให้เกิดบางสิ่ง แต่ตัวสิ่งนั้นไม่สามารถถูกเคลื่อนได้โดยสิ่งใดเลย) เพราะอะไรน่ะหรือ? ก็เพราะว่า ถ้ามีการถอยกลับที่ไม่สิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้นโดยคำจำกัดความของมันแล้ว กระบวนการทั้งหมดก็ไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้เลย (ผู้แปล--- จะเข้าใจประโยคนี้ได้ให้ดูตัวอย่างที่อธิบายในย่อหน้านี้ เรื่องที่ว่า ถ้ามีผู้สร้างพระเจ้าก็จะมีผู้สร้างคนต่อๆไปที่มีอำนาจสูงกว่ามาสร้างพระเจ้าก่อนหน้านี้ มันจะต้องไล่ไปเรื่อยๆไม่รู้จบ--คือการถอยกลับที่ไม่สิ้นสุด)2

คุณต้องการหลักฐานมากขึ้นเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าไหม? กรุณาเข้าไปดูหัวข้อ มีพระเจ้าอยู่จริงหรือ?

 ผม มีคำถาม หรือ ความคิดเห็น
 วิธีที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

(1) ตัวอย่างจาก Kenneth Richard; connection 2007: quarter3;www.reasons.org (2) ibid

แชร์ต่อกับคนอื่น:  

TOP